Tegning hoved

Hovedets tegning består af masken og øretegning. Masken, der sidder på hovedets forreste del er, set forfra lodret oval. Den omfatter hele snudepartiet og overlæben. Sodning på underkæben godtages. Masken ovale top slutter midt på hovedet i en linje med øjnenes underkant, men med en ordentlig afstand til øjnene. Afgrænsningen skal være så skarp som mulig. Ørerne er farvede i hele deres længde og skal være skarpt afgrænsede ved roden.

(Nordisk Kaninstandard)

Oval maske

Ører med skarpt afgrænsede tegningsfarve ved roden