Tegning krop

Fælles for Dværgschecke, Lille Tysk Schecke og Tysk Kæmpe Schecke.

Tegningen består af ålestreg og sidepletter. Ålestregen begynder ved øreroden og går uden afbrydelse til halespidsen. Ålestregen skal være så jævn som mulig med samme bredde fra skulderbladene til haleroden. Sidepletterne sidder på kroppens bagerste halvdel. De skal være symmetrisk fordelt på begge siderne. De enkelte pletter skal være adskildt fra hinanden og antallet skal være tre til syv på hver side. Enkelte pletter på bugen, halens underside og løbenes inderside er ingen fejl.

Denne består af ålestregen og sidepletterne. Ålestregen begynder ved øreroden og fortsætter over ryggen til halespidsen uden afbrydelse. Ålestregen skal være så jævn som muligt med samme bredde fra skulderbladene til haleroden. Sidepletterne sidder på siderne af kroppens bagerste halvdel og på låret. De skal være symetrisk fordelt på begge sider. De enkelte pletter skal stå frit i et antal fra 3 til 7 pr. side. Enkelte pletter på bugen, halens underside og løbenes inderside er ingen fejl.

(Nordisk kaninstandard)

Jævn ålestreg af samme bredde fra skulderbladene til haleroden

3 til 7 pletter på hver side

Korrekt: 5 pletter på siden

Korrekt: 7 pletter

Engelsk Schecke

Tegningen består af ålestreg, sidepletter, kæbe- og benpletter. Ålestregen skal begynde ved øreroden og går uden afbrydelse til halespidsen. Ålestregen må højest være 2 cm. bred og skal enten være lige i kanten eller regelmæssig takket (sildebensformet). I det sidste tilfælde skal den være silbensformet i hele længden. Sidepletterne sidder på kroppens bagerste halvdel. De skal være symmetrisk fordelt på begge siderne. De skal være fritstående og mange, men små pletter på idealet. Kæden består af små pletter, der begynder ved nakken og i en bue nedenfor og bagud og til sidst forener sig med sidepletterne. Både sidepletter og kæde skal være ens på begge sider, idet man tilstræber fuldstændig symmetri. Pletter på bug, løb og halens underside er ingen fejl.

(Nordisk Kaninstandard)

Jævn ålestreg af samme bredde fra skulderbladene til haleroden

Sidepletter på kroppens bagerste del

Kæde af små pletter fra nakke til sidepletterne

Pletter på løb er ingen fejl

Rhinsk Schecke

Kroppens tegning: Den består af ålestregen og sidepletterne.
Ålestregen begynder ved øreroden og fortsætter over ryggen til halespidsen uden afbrydelse. Ålestregen skal være så jævn som muligt med den samme bredde fra skulderbladene til haleroden. Sidepletterne sidder på siderne af kroppens bagerste halvdel og på låret. De skal være symmetrisk fordelt på begge sider. De enkelte pletter på bugen, halens underside og løbenes inderside er ingen fejl.

(Nordisk Kaninstandard)