Fejl, som medfører pointfradrag

Hel sommerfugl. Pletter større end 3 cm. Helt farvede ører. Tendens til ålestreg.

Hel sommerfugl

Korrekt: Plettet snude

Fejl: Hel sommerfugl

Fejl: Hel sommerfugl

Helt farvede ører

Korrekt: Pletter på ørerne

Fejl: Helt farvede ører

Fejl: Helt farvede ører

Tendens til ålestribe

Korrekt: Ingen tendens til ålestreg

Fejl: Tendens til ålestreg

Fejl: Tendens til ålestreg