Tegning krop

Tegningen begynder midt på kroppen og omfatter hele bagkroppen. Tegningen må ikke gå så langt frem at forløbene berøres. Tegningen forløber i en lige, skarpt afgrænset ring om hele dyret, undtagen for den pelsfarve, der har hvid bug. Den må ikke være skæv eller takket. Tegningen på bagløbene omfatter løbenes bagerste del og begynder midt mellem klørne og haseledet. Manchetten skal danne en regelmæssig ring omkring løbene og begynder på samme sted på begge sider. Halen er farvet.

(Nordisk Kaninstandard)

Lige skarpt afgrænset ring om dyret

Korrekt: Lige, skarpt afgrænset ring

Korrekt: Lige, skarpt afgrænset ring

Korrekt: Lige, skarpt afgrænset ring